K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Dobrý školní marketing je skutečná pomoc

Z hlediska demografie čeká střední školy v následujících letech žeň. Od roku 2017 dorůstají do středoškolského věku opět početnější ročníky a začínají zaplňovat volné lavice u přijímaček. “I když to, co jsme zažili před 15 lety, už to nebude,” mohou podotknout starší učitelé a budou mít pravdu. Podle dat a analýz z cermat.cz se za poslední 3 roky počet zájemců o čtyřleté obory a víceletá gymnázia utěšeně navýšil.

Příslib tučnějších let by však střední školy neměl ukolébat. Naopak by měl být výzvou jak oslovit a zaujmout ty, pro které je vaše škola “tou pravou”. 

Přechod z 9. třídy na střední školu je obrovským přerodem a nese s sebou své radosti i stresy. Část mladých lidí na střední školy vůbec nenastoupí. Ze zprávy České školní inspekce 2019/2020 vyplývá, že učitelé na konci základní školy věnují menší pozornost žákům, kteří se nehlásí na maturitní obory a kteří nepůjdou k jednotné přijímací zkoušce. Není divu, že značná část žáků z této skupiny pak spíše ztroskotá kdesi, kam je to nechtě zaneslo než aby zakotvili u břehu jedné ze středních škol, která se pro ně opravdu hodí. 

Šlápl jsem trošku vedle, protože jsem nevěděl, co to je, co si pod tím mám představit.” 

Citují žáka Lumíra výzkumníci středoškolského prostředí.

Tohle je zlý
sen žáků
i samotných
středních škol. 

Je zcela přirozené, že v 15 letech nevíte, co se sebou dnes, natož abyste měli přesnou představu, čemu chcete zasvětit celý život. Vzdělávací systém v České republice tomu rozhodně nepřidá a nabídne uhratému žáčkovi téměř 300 možností volby středoškolských oborů. Zmatek a hukot v hlavě se zesilují. 

Co takhle nějaké elektro? A už se to hrne: Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Elektrotechnické a strojně montážní práce nebo Elektromechanik pro zařízení a přístroje, vše s výučním listem. Nebo s maturitou? Tak to tu máme: Elektrotechnika, Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Slaboproudá elektrotechnika, Elektronické počítačové systémy, Strojírenská a elektrotechnická zařízení, Strojírenství a elektrotechnika ad. Pokud nejste zrovna z oboru, asi tu frustraci chápete. Co teď? Co si z té třístovky vybrat? 

Správná volba školy je samozřejmě klíčová pro každou mladou osobnost, ale zároveň je důležitým vkladem pro střední školství. 

Lidé, kteří se při výběru školy netrefí, mají tendence přecházet jinam nebo na studium úplně rezignují. V České republice se procento studentů, kteří školy předčasně opouštějí, dlouhodobě pohybovalo kolem 5%. Od roku 2011 dochází k jeho postupnému nárůstu, což s sebou přináší společensky negativní jevy jako je zvyšování nezaměstnanosti mladých, chudoba apod. 

Nejde ale jen o ty, kteří ze sítě škol zcela a mnohdy zbytečně vypadnou. Je spousta nešťastníků, kteří se se studiem mordují nebo na škole flegmaticky živoří místo aby využili svůj skutečný talent na takové škole, která je na něj zaměřená. 

V dotaznících Průvodce kariérou se 90% respondentů shodlo, že pro odhad vlastních schopností a studijních předpokladů hraje velkou roli pomoc škol. Stejně tak označili za  důležitou dostatečnou informovanost o náročnosti studia.

Pokud se střední školy v příštích studentsky bohatých letech nechtějí potýkat s návalem frustrace, nešikovných rozhodnutí a nešťastných studentů, měly by svým budoucím případným žákům podat pomocnou ruku.

 “Jde ti matematika? To se ti u nás bude hodit…” nebo: Baví tě práce se dřevem? ” “U nás si přijde na své každý, kdo si rozumí s jazyky.” Střední školy by měly vsadit na školní marketing a začít jasně komunikovat s žáky 9. tříd o tom, co přesně nabízejí. Co takové studium od žáka předpokládá a co mu do budoucna poskytne. Nemáme teď na mysli davový marketing, který si chce odškrtnout položku “nejvíc dětí u přijímaček”. Jde o snahu, které se podaří přesně komunikovat výhody i nároky školy tak, aby povzbudila a nadchla ty, kteří se na škole skvěle uplatní a která zároveň mile vysvětlí ostatním, že jim sedne lépe jiný obor třeba támhle u sousedů. 

Jak můžete reálně pomoci studentům na cestě ke vzdělání, které jim opravdu padne? Aktivní prezentací školy na nejrůznějších úrovních (podstránkou webu pro uchazeče, kterou přesně přizpůsobíte pro čtrnáctileté, živými sociálními sítěmi, prezentacemi v základních školách….), osobními schůzkami se zájemci o studium atd. Čímkoliv, co přesně představí přínosy i nároky vaší školy. Čímkoliv, co studentům sdělí, že o ně máte zájem a že se s nimi chcete bavit o tom, jakou střední by rádi studovali a proč.

To je ten nejlepší marketing pro školy, který přinese úspěch a spokojené žáky. Dvěma slovy se mu říká skutečná pomoc.

Jak na to prakticky? Čtěte náš článek Jak prospět střednímu školství? Pomožte deváťákovi”

Nepřehlédněte: